Stichting De Goede Zaak Amsterdam

Van reddewinkels.amsterdam naar Stichting De Goede Zaak Amsterdam

Boordevolvariatie1.png
Monucultuur1.png

Stichting De Goede Zaak Amsterdam zet zich in voor een evenwichtig woon- werk- en leefklimaat met een divers aanbod van unieke winkels geschikt voor iedereen.
Het bestuur en de betrokken vrijwilligers van stichting De Goede Zaak Amsterdam zijn een afspiegeling van alle belanghebbenden: bewoners, ondernemers, werkenden, vastgoedeigenaren en bezoekers.  Hierdoor is Stichting De Goede Zaak Amsterdam dé verbindingsfactor voor alle betrokkenen. De kracht van De Goede Zaak Amsterdam is haar focus op het maatschappelijke belang van diversiteit en branchering.

Stichting De Goede Zaak Amsterdam heeft door de petitie 'reddewinkel' en dankzij media aandacht de monocultuur en broodnodige diversificatie van het horeca- en winkelaanbod in Amsterdam als prioriteit op de agenda van de gemeente Amsterdam gezet. 5000 bewoners, werkenden, ondernemers, vastgoedeigenaren en bezoekers hebben de petitie getekend. Zij voelen zich minder thuis in hun eigen stad, mijden het centrum en ondernemers zien hun doelgroep en consumenten verdwijnen.

Als we de stad ingaan om te winkelen willen we verrast worden. Het gaat om de belevingswaarde: een divers, onderscheidend en aanvullend horeca- en winkelaanbod voor iedereen waarin het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale DNA van de buurt centraal staat, kortom "boordevol variatie".

Het doel van De Goede Zaak Amsterdam is het herstel, behoud, waarborgen en versterken van de diversiteit en branchering van winkelgebieden in de gemeente en in het bijzonder in de (binnen)stad van Amsterdam. Dit doen wij voor iedereen door de sociale meerwaarde terug te brengen naar bedoelde winkelgebieden. Om dit te realiseren hebben wij jouw steun nodig.