Keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”

Winkelen is een emotie, prikkelt onze zintuigen. Het gaat om de beleving die voor jou en mij betekenis heeft. Middenstanders die het verschil maken vormen tegengewicht tegen de economische monocultuur van toeristenwinkels en ketens. Deze zelfstandige winkeliers zijn pioniers en trendsetters die dromen, denken, durven en doen! Ze brengen verandering teweeg in het Amsterdamse straatbeeld. Dat is precies waar winkeldiversiteit over gaat. 

In een stad wordt geleefd en winkelstraten en buurten hebben van oudsher niet alleen een economisch belang maar zijn eveneens de sociale kern van iedere gemeenschap. Bewoners zorgen voor sociale veiligheid. Maar bewoners zijn ook klanten waardoor winkelstraten en buurten kunnen ontstaan. Winkeldiversiteit en voorzieningen is een algemeen belang zorgt voor gelijke kansen, een evenredige verdeling, geeft sociale meerwaarde en draagt bij aan de leefbaarheid. Waardoor overlast vermindert en dat zorgt voor een prettig woon- verblijfsklimaat. Zo blijft de stad op de lange termijn aantrekkelijk voor iedereen, zowel bewoners als bezoekers. Een van de instrumenten die stichting De Goede Zaak Amsterdam hiervoor inzet is het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”

 

Wat is het Keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”?

Het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam” is een predicaat dat jaarlijks gratis word uitgereikt aan winkel en horecagelegenheden van lokale zelfstandige ondernemers die bijdragen aan de diversiteit in het aanbod in hun straat, buurt en de stad Amsterdam. Met het keurmerk geven we erkenning aan de lokale detailhandel en onderstrepen we het belang van de winkeldiversiteit. Hoe meer het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam” zichtbaar is in winkel en online, des te meer aandacht vóór winkeldiversiteit, des te groter de bewustwording bij de consument, Amsterdammers en bezoekers. Zo vergroten we betrokkenheid, versterken winkeliers elkaar en kunnen we samen gezicht geven aan het kleurrijke en afwisselende winkelaanbod in onze stad Amsterdam. Waar Amsterdammers en bezoekers kunnen genieten en leefbaarheid centraal staat.  

Voor wie is het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”?

Omdat er gelukkig nog veel unieke en bijzondere winkels in het centrum van Amsterdam verstopt zitten zijn we voor de lancering van het keurmerk in 2018 begonnen met een eerste selectie van 250 voorgedragen winkels van lokale zelfstandige ondernemers. Deze 250 winkeliers kregen als eerste het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam 2018” gratis uitgereikt voor de periode van 1 jaar. Iedereen mag kandidaat ondernemers voordragen. Een onafhankelijke beoordelingscommissie zal aan de hand van vooropgestelde criteria jaarlijks het keurmerk wel of niet toekennen. Daarbij wordt gelet op reclame-uiting, presentatie, assortiment en bedrijfsvoering. Als 80% van de gevestigde winkels van lokale zelfstandige ondernemers in een straat of buurt in aanmerking is gekomen voor het keurmerk kan eveneens de straat-buurt worden voorgedragen voor het gebiedskeurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”.  

Toezicht

Het antwoord op de economische monocultuur van toeristenwinkels en ketens is diversiteit. Een kleurrijk en afwisselend winkelaanbod en voorzieningen. Gedragen door lokaal Amsterdams ondernemerschap. Vanuit het wervingsplan van stichting De Goede Zaak Amsterdam trekken we vrijwilligers 'Doeners' aan voor de rol van keurmeesters. Ben jij 18 jaar of ouder en kun jij op een verantwoordelijke, onpartijdige, eerlijke en objectieve manier bedrijven beoordelen door een evaluatieformulier met objectief opgestelde criteria? Dan kun jij je aanmelden als keurmeester. Het bestuur van stichting De Goede Zaak Amsterdam heeft een bestuurlijke en toezichthoudende rol en zal de uiteindelijke selectie maken van geschikte kandidaten voor de rol van keurmeesters. De totaalscore vanuit het evaluatieformulier bepaalt uiteindelijk welke zaken in aanmerking komen voor het keurmerk 'De Goede Zaak Amsterdam'. Zo kunnen we samen laten zien dat een divers horeca- en winkelaanbod op de lange termijn Amsterdam aantrekkelijk houdt voor iedereen.

 

24 mei 2018 werd het eerste keurmerk "De Goede Zaak Amsterdam" aan Vlieger papier, Amstel 34 in Amsterdam.