Keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”
In een stad wordt geleefd en winkelstraten en buurten hebben van oudsher niet alleen een economisch belang maar zijn eveneens de sociale kern van iedere gemeenschap. Bewoners zorgen voor sociale veiligheid. Maar bewoners zijn ook klanten waardoor winkelstraten en buurten kunnen ontstaan. Winkeldiversiteit en voorzieningen zorgt voor gelijke kansen en een evenredige verdeling, geeft sociale meerwaarde en draagt bij aan de leefbaarheid. Waardoor overlast vermindert en dat zorgt voor een prettig woon- verblijfsklimaat. Zo blijft de stad op de lange termijn aantrekkelijk voor iedereen, zowel bewoners als bezoekers. Het is dus in het algemeen belang dat de diversiteit in het horeca- en winkelaanbod wordt hersteld, behouden, gewaarborgd en versterkt. Een van de instrumenten die stichting De Goede Zaak Amsterdam hiervoor inzet is het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”

Wat is het Keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”?
Het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam” is een predicaat dat jaarlijks gratis word uitgereikt aan winkel en horecagelegenheden van lokale zelfstandige ondernemers die bijdragen aan de diversiteit in het aanbod in hun straat, buurt en de stad Amsterdam. Met het keurmerk geven we erkenning en onderstrepen we het belang van de lokale detailhandel en de winkeldiversiteit. Hoe meer “De Goede Zaak Amsterdam” keurmerkbordjes en raamstickers met het logo bij lokale ondernemers die trots zijn op hun zaak en hart hebben voor de buurt in de winkel en online zichtbaar zijn, des te groter de bewustwording en des te meer aandacht vóór winkeldiversiteit. Zo vergroten we betrokkenheid, versterken winkeliers elkaar en kunnen we samen gezicht geven aan het (H)eerlijke, kleurrijke en afwisselende winkelaanbod in onze stad Amsterdam. Waar Amsterdammers en bezoekers kunnen genieten, beleven en leefbaarheid centraal staat. Jaarlijks wordt het keurmerk opnieuw verlengd. Ons doel voor 2019 is het totale aantal keurmerk uitreikingen verdubbelen van 250 naar 500.

 

Wie bepaalt welke bedrijven in aanmerking komen voor het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”?
Omdat er gelukkig nog veel bijzondere en diverse winkels in het centrum van Amsterdam verstopt zitten zijn we voor de lancering van het keurmerk in 2018 begonnen met een eerste selectie van 250 voorgedragen winkels van lokale zelfstandige ondernemers. Deze 250 winkeliers kregen als eerste het predicaat keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam 2018” gratis uitgereikt voor de periode van 1 jaar. Iedereen mag kandidaat ondernemers voordragen. Een onafhankelijke beoordelingscommissie zal aan de hand van vooropgestelde criteria jaarlijks het keurmerk al dan niet toekennen. Daarbij wordt gelet op reclame-uiting, presentatie, assortiment en bedrijfsvoering. Als 80% van de gevestigde winkels van lokale zelfstandige ondernemers in een straat of buurt in aanmerking is gekomen voor het keurmerk kan eveneens de straat/buurt worden voorgedragen voor het gebiedskeurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”. 

    

Wil jij je favoriete winkel voordragen voor het keurmerk De Goede Zaak Amsterdam? Vertel het ons!

 

Het antwoord op "de monocultuur", het eenzijdig aanbod van horeca- en winkelgelegenheden is de diversiteit. Een (h)eerlijk, kleurrijk, afwisselend winkelaanbod en voorzieningen. Gedragen door lokaal Amsterdams ondernemerschap. Vanuit het wervingsplan van stichting De Goede Zaak Amsterdam trekken we vrijwilligers “Doeners” aan voor de rol van keurmeesters. Ben jij 18 jaar of ouder en kun jij op een verantwoordelijke, onpartijdige, eerlijke en objectieve manier bedrijven beoordelen door middel van een evaluatieformulier met objectief opgestelde criteria? Dan kun jij je aanmelden als keurmeester. Het bestuur van stichting De Goede Zaak Amsterdam heeft een bestuurlijke en toezichthoudende rol en zal de uiteindelijke selectie maken van geschikte kandidaten voor de rol van keurmeesters. De totaalscore vanuit het evaluatieformulier bepaalt uiteindelijk welke bedrijven in aanmerking komen voor het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam". Zo kunnen we samen overtuigen dat een divers horeca- en winkelaanbod op de lange termijn Amsterdam aantrekkelijk houdt voor iedereen.

 

24 mei 2018 uitreiking eerste predicaat keurmerk "De Goede Zaak Amsterdam" aan Vlieger papier, Amstel 34 te Amsterdam.