Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • het herstel, behoud, waarborgen en versterken van de diversiteit van met name de (kleine) winkelgebieden in de
    gemeente en in het bijzonder in de oude historische binnenstad van Amsterdam om een hoge belevingswaarde te creëren in bedoelde winkelgebieden;
  • het tot stand brengen en behouden van winkelgebieden met voldoende aantrekkingskracht voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad Amsterdam.

 

Hoe gaan we ons doel bereiken?

  1. Deelname aan het pilotproject, straatgerichte experimenten (herstel en behoud-waarborgen diversiteit) vanuit de bestuursopdracht "Diversiteit winkel- en voorzieningenaanbod"
  2. Het werven van Fans, Doeners en Donateurs.
  3. Het oprichten van het predicaat keurmerk 'De Goede Zaak Amsterdam', een sociaal marketing instrument om lokale zelfstandige ondernemers die duurzaam bijdragen aan de winkeldiversiteit in hun straat, buurt onder de aandacht te brengen van alle gebruikers van de stad Amsterdam.
  4. Vervolg opbouw organisatie en predicaat keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam” nieuwe gratis keurmerk uitreikingen en verlengingen. Zichtbaarheid geven aan de Amsterdamse winkeldiversiteit door content creatie en campagnes. Samen bouwen met bewoners, ondernemers, werkende, culturele-onderwijsinstellingen, belangenverenigingen en Gemeente aan een kleurrijk & afwisselend winkelaanbod. “Amsterdam Hoofdstad Winkeldiversiteit”.

Transparantie

Stichting De Goede Zaak Amsterdam streeft naar absolute transparantie. Iedereen die betrokken is bij onze gezamenlijke strijd voor leefbaarheid, winkeldiversiteit en tegen de economische monocultuur in het winkelaanbod in de (binnen)stad) van Amsterdam, heeft het volste recht om te weten hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit. Wat onze doelstellingen zijn en wat er gebeurt met de opbrengsten uit fondsenwervende acties of donaties. Het bestuur van De Goede Zaak Amsterdam