Keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”

In een stad wordt geleefd en winkelstraten en buurten hebben van oudsher niet alleen een economisch belang maar zijn eveneens de sociale kern van iedere gemeenschap. Bewoners zorgen voor sociale veiligheid. Maar bewoners zijn ook klanten waardoor winkelstraten en buurten kunnen ontstaan. Diversiteit en branchering van het horeca- en winkelaanbod zorgt voor gelijke kansen en een evenredige verdeling. Geeft sociale meerwaarde en draagt bij aan de leefbaarheid. Waardoor overlast vermindert en dat zorgt voor een prettig woon- verblijfsklimaat. Zo blijft de stad op de lange termijn aantrekkelijk voor iedereen, zowel bewoners als bezoekers. Het is dus niet alleen in het belang van ondernemers en bewoners maar het is juist in het algemeen belang van de stad Amsterdam dat de diversiteit van het horeca- en winkelaanbod wordt hersteld, behouden, gewaarborgd en versterkt. Een van de instrumenten die stichting De Goede Zaak Amsterdam hiervoor inzet is het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”

 

Wat is het Keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”?

Het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam” is een predicaat om winkels van lokale zelfstandige ondernemers die duurzaam bijdragen aan een divers winkelaanbod in hun buurt te onderscheiden én zichtbaar op straat onder de aandacht te brengen. Zodat consumenten bewuster gaan winkelen bij lokale zelfstandige ondernemers. De lancering en uitreiking van het keurmerk zal tussen medio mei en medio juni 2018 plaatsvinden. 

 

Wie bepaald welke bedrijven in aanmerking komen voor het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”?

Omdat er gelukkig nog veel bijzondere en diverse winkels en horecagelegenheden in de Amsterdamse Binnenstad verstopt zitten. Zullen we voor de lancering van het keurmerk beginnen met een eerste selectie van ca.250 winkels van lokale zelfstandige ondernemers. Deze selectie zal plaats vinden aan de hand van opgestelde criteria. Daarbij wordt gelet op reclame-uiting, presentatie, assortiment en bedrijfsvoering. Het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam” zal aan de geselecteerde winkels worden uitgereikt voor de periode van 1 jaar. Waarna we het keurmerk zullen evalueren en daar waar nodig bijsturen. In het lopende eerste jaar na lancering van het keurmerk kunnen andere winkels en horecagelegenheden die duurzaam bijdragen aan de diversiteit van het horeca- en winkelaanbod worden voorgedragen en zal een onafhankelijke beoordelingscommissie aan de hand van de opgestelde criteria jaarlijks het keurmerk al dan niet toekennen. Als 80% van de gevestigde winkels van lokale zelfstandige ondernemers in een straat of buurt in aanmerking is gekomen voor het keurmerk kan eveneens de straat/buurt worden voorgedragen voor het gebiedskeurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”.

Na lanceren mag iedereen mogelijke kandidaat bedrijven voordragen voor het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”. Vanuit het wervingsplan van stichting De Goede Zaak Amsterdam zullen we vrijwilligers “Doeners” voor de rol van keurmeesters aantrekken. Ben jij 18 jaar of ouder en kun jij op een verantwoordelijke, onpartijdige, eerlijke en objectieve manier bedrijven beoordelen door middel van een evaluatieformulier met objectief opgestelde criteria? Dan kun jij je aanmelden als keurmeester. Het bestuur van stichting De Goede Zaak Amsterdam heeft een bestuurlijke en toezichthoudende rol en zal de uiteindelijke selectie maken van geschikte kandidaten voor de rol van keurmeesters. De totaalscore vanuit het evaluatieformulier bepaald uiteindelijk welke bedrijven in aanmerking komen voor het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”. Zo kunnen we samen overtuigen dat een divers horeca en winkelaanbod op de lange termijn Amsterdam aantrekkelijk houd voor iedereen.