Keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”
In een stad wordt geleefd en winkelstraten en buurten hebben van oudsher niet alleen een economisch belang maar zijn eveneens de sociale kern van iedere gemeenschap. Bewoners zorgen voor sociale veiligheid. Maar bewoners zijn ook klanten waardoor winkelstraten en buurten kunnen ontstaan. Diversiteit en branchering van het horeca- en winkelaanbod zorgt voor gelijke kansen en een evenredige verdeling. Geeft sociale meerwaarde en draagt bij aan de leefbaarheid. Waardoor overlast vermindert en dat zorgt voor een prettig woon- verblijfsklimaat. Zo blijft de stad op de lange termijn aantrekkelijk voor iedereen, zowel bewoners als bezoekers. Het is dus niet alleen in het belang van ondernemers en bewoners maar het is juist in het algemeen belang van de stad Amsterdam dat de diversiteit van het horeca- en winkelaanbod wordt hersteld, behouden, gewaarborgd en versterkt. Een van de instrumenten die stichting De Goede Zaak Amsterdam hiervoor inzet is het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”

Wat is het Keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”?
Het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam” is een predicaat om winkels en horecagelegenheden van lokale ondernemers die duurzaam bijdragen aan de diversiteit in het aanbod in hun buurt te onderscheiden én zichtbaar op straat onder de aandacht te brengen. Zodat consumenten bewuster gaan winkelen bij lokale zelfstandige ondernemers.Voor eind juni 2018 zullen de eerste 250 ondernemers het keurmerk ontvangen. 

Wie bepaalt welke bedrijven in aanmerking komen voor het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”?
Omdat er gelukkig nog veel bijzondere en diverse winkels in de Amsterdamse Binnenstad verstopt zitten zullen we voor de lancering van het keurmerk beginnen met een eerste selectie van 250 voorgedragen winkels van lokale ondernemers. Het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam 2018” zal aan deze eerste groep winkels worden uitgereikt voor de periode van 1 jaar, waarna we het keurmerk zullen evalueren en daar waar nodig bijsturen. Na lancering van het keurmerk kan iedereen kandidaat ondernemers voordragen en zal een onafhankelijke beoordelingscommissie aan de hand van de vooropgestelde criteria jaarlijks het keurmerk al dan niet toekennen. Daarbij wordt gelet op reclame-uiting, presentatie, assortiment en bedrijfsvoering. Als 80% van de gevestigde winkels van lokale zelfstandige ondernemers in een straat of buurt in aanmerking is gekomen voor het keurmerk kan eveneens de straat/buurt worden voorgedragen voor het gebiedskeurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”.

Na de eerste 250 keurmerk uitreikingen kan iedereen vanaf begin juli via een voordracht aanmeldingsformulier op onze website kandidaat ondernemers voordragen voor het  keurmerk De Goede Zaak Amsterdam. 

 

Het antwoord op de monocultuur is de diversiteit door lokaal Amsterdams ondernemerschap. Vanuit het wervingsplan van stichting De Goede Zaak Amsterdam zullen we vrijwilligers “Doeners” voor de rol van keurmeesters aantrekken. Ben jij 18 jaar of ouder en kun jij op een verantwoordelijke, onpartijdige, eerlijke en objectieve manier bedrijven beoordelen door middel van een evaluatieformulier met objectief opgestelde criteria? Dan kun jij je aanmelden als keurmeester. Het bestuur van stichting De Goede Zaak Amsterdam heeft een bestuurlijke en toezichthoudende rol en zal de uiteindelijke selectie maken van geschikte kandidaten voor de rol van keurmeesters. De totaalscore vanuit het evaluatieformulier bepaalt uiteindelijk welke bedrijven in aanmerking komen voor het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam. Zo kunnen we samen overtuigen dat een divers horeca- en winkelaanbod op de lange termijn Amsterdam aantrekkelijk houdt voor iedereen.

 

24 mei 2018 heeft de eerste uitreiking plaats gevonden bij Vlieger papier op de Amstel 34, Amsterdam.

Meer zien? Neem een kijkje op onze Facebookpagina hier worden de ondernemers die het keurmerk hebben ontvangen gaandeweg gepubliceerd.